KVK Kanunu

Teknik ve İdari Tedbirler Kapsamında Yasaya Tam UYUM !
Kvk Kanunu

Kvk Kanunu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun Numarası                 : 6698 Kabul Tarihi                         : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 7/4/2016    Sayı :  29677 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                            Cilt : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı,... Devamını Oku

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku... Devamını Oku

Rakamlarla Biz.

Çözüm odaklı hizmet bakış açısıyla başladığımız serüvenimizde büyümeye devam ediyoruz.

20Çözüm Ortağı

75Kurumsal Müşteri

12Uzman Personel

20Çözüm Stratejisi

MENÜYÜ KAPAT